Weather for   

28 October, 2016 |
03:29 GMT
Europus Teo | Print |  Email
Wednesday, 07 September 2005
MSc san Aistriúchán

Institúid Teicneolaíochta na Gaillimhe/ Maigh Eo agus Údarás na Gaeltachta i gcomhar le Europus Teo.

M.Sc. / Dioplóma Iarchéime/ Teastas san Aistriúchán

Dírithe ar Ard-Scileanna i dTionscal an Aistriúcháin. Cúrsa Gairmiúil Aistriúcháin 2005 - 2006 i nGaeltacht Chonamara ag tosú ag deireadh Mheán Fómhair. le haistritheoirí gairmiúla a chur ar fáil sa bhaile agus don Aontas Eorpach. Seasfaidh an cúrsa 24 seachtain (600 uair a chloig) agus leanfaidh an oiliúint MSc ina dhiaidh sin. Beidh ar iarratasóirí agallamh agus scrúdú scríofa a dhéanamh.Ní bheidh táillí i gceist agus íocfar liúntas seachtainiúil le mic léinn. Dian -Chúrsa an - ghairmiúil é an cúrsa seo as a bhfaigheann mic léinn ardphostanna gach bliain.

  • Dáta deiridh d'iarratais 16 Meán Fómhair.

Gach eolas ó / All information available from:

Europus Teo. An Cheathrú Rua 091 572082

MSc san Aistriúchán

Tá áthas ar Europus Teo a fhógairt go mbeidh cúrsa gairmiúil ard- oilteachta san aistriúchán ar fáil i mbliana ag tosú ag deireadh mhí Mheán Fómhair. Reachtálfar cúrsa M.Sc/Dioplóma Iarchéime/Teastas i gCarna i gConamara.

Is céim MSc (Máistreacht san Eolaíocht) an cháilíocht a aithnítear ar fud an domhain in aon réimse tionscail mar an chéim a nascann oiliúint ghairmiúil agus teoiric acadúil. Seo í an chéad cháilíocht MSc san Aistriúchán in Éirinn. Is faoi choimirce GMIT agus Údarás na Gaeltachta agus í creidiúnaithe ag HETAC a reachtálfar an MSc . Cuirtear béim faoi leith sa chúrsa ar ardscileanna san aistriúchán le go mbeidh mic léinn in ann feidhmiú go gairmiúil i dtionscal an aistriúcháin i ndiaidh an chúrsa.

Tá Europus Teo le hurraíocht ó Údarás na Gaeltachta ag soláthar cúrsaí oiliúna san aistriúchán ó 2000 agus bíonn an-éileamh ar na cúrsaí. Faigheann mic léinn ardphostanna as na cúrsaí agus le cáilíocht chomh gairmiúil anois leis an MSc beidh mic léinn an-oilte le tabhairt faoi phostanna ardcháilíochta in Éirinn faoi Acht na dTeangacha Oifigiúla agus san Eoraip chun freastal ar an éileamh faoi Stádas na Gaeilge san Eoraip a bheidh ag teacht i bhfeidhm i 2007.

Comhlacht comhairleoireachta teanga é Europus Teo. lena bpríomhoifig ar an gCeathrú Rua i gConamara. Soláthraíonn siad seirbhísí gairmiúla aistriúcháin do na Ranna Rialtais ar fad, do chomhlachtaí stáit agus cuireannn siad seirbhís comhairleoireachta teanga ar fáil do TG4. Is í Áine Ní Chonghaile stiúrthóir an chomhlachta. Is i Rannóg an Aistriúcháin i dTithe an Oireachtais a fuair sí a cuid oiliúna. As Conamara ó dhúchas í.

Is é an dáta deiridh le cur isteach ar an gcúrsa ná 16 Meán Fómhair. Beidh ar iarratasóirí agallamh agus scrúdú scríofa a dhéanamh. Ní ghlacfar ach le 15 duine ar an gcúrsa, dianchúrsa a bheidh i gceist agus déanfar cúram pearsanta de gach mac léinn a rachaidh ina bhun.

Is í Áine Ní Chonghaile a reachtálfaidh an cúrsa.

MSc in Translation

Europus Teo. is delighted to announce that a high level qualification in translation will be available commencing at the end of September. The MSc./Post Graduate Diploma/Certificate course will be held in the Conamara Gaeltacht.

MSc (Master of Science) is the recognised cutting edge qualification world-wide in all areas of industry where professional training combines with academic theory. This MSc is the first MSc in Irish Translation in Ireland. The course and awards are presented under the aegis of GMIT and Údarás na Gaeltachta and accredited by HETAC. Europus Teo. organises and presents the course. The course focusses on teaching high level translation skills and providing professional translators for the translation industry.

Europus Teo has been conducting professional translation courses with sponsorship from Údarás na Gaeltachta since 2000. Students from the courses have been placed in advanced language posts and the new MSc qualification will prepare graduates to apply and fill new posts emerging to provide for the requirements under the Official Languages Act here at home and the requirements in Europe after 2007 created by the new official status of Irish in Europe.

Europus Teo. is a language consultancy company with its headquarters based in An Cheathrú Rua in Conamara. The company provides translation services to all Government Departments and state bodies and a language consultancy service to TG4. The director of the company is Áine Ní Chonghaile who received her training in the Translation Section of the Houses of the Oireachtas. She is a native of Conamara.

The last date for receiving applications for the course is 16 September. Applicants must sit a written examination and attend interview. Only 15 students will be registered and each student will receive individual supervision.

The course will be supervised by Áine Ní Chonghaile.
Using the buttons below you can save this article to your favourite social bookmarking site

Digg!Reddit!Del.icio.us!Google!Live!Facebook!Slashdot!Technorati!StumbleUpon!Furl!Yahoo!Ma.gnolia!
 
< Prev   Next >
Hosting provided by Hosting365